Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen

Genietcafé Zutphen werkt aan maatschappelijk en duurzaam ondernemen.
Dat doen we door een aantal zaken zo goed mogelijk te doen en te regelen.

Een aantal speerpunten van Genietcafé Zutphen zijn:

  • Aanbieden van 1 werkervaringsplek voor de arbeidsmarkt
  • Aanbieden van 1 WMO plek (ten behoeve van een jong gehandicapte)
  • Aanbieden van 1 BBL/BOL werkplek aan MBO niveau 1,2 en 3
  • Aanbieden van 1 plek maatschappelijke stage voortgezet onderwijs
  • Scheiden van afval (plastic, blik, vet, GFT, papier, glas, drankverpakkingen en restafval)
  • 60% van onze ruimtes stellen we beschikbaar aan maatschappelijke organisaties
  • Participatie in de regionale duurzame voedselvoorziening
  • Groene energie van Greenchoice
  • Ecologische reinigingsmiddelen, óók in onze vaatwassers
  • Biologisch assortiment

Heb je een vraag of goed idee, loop bij ons binnen en deel je opmerkingen !